Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Visie op het centrum

Voor het centrum hebben we in de Ruimtelijke Atlas van Oost Gelre een visiekaart opgenomen. De vesting wordt beleefd als een huis met kamers en een fraaie tuin (de grachtengordel). Een korte toelichting staat op deze pagina.

Groenlo en zijn drie kamers


In onze visie kent Groenlo drie kamers die elk een apart thema hebben:

1) De verkoopkamer
De verkoopkamer heeft betrekking op het gebied waar het kernwinkelgebied ligt met onder andere een publiekstrekker in de vorm van een supermarkt met een parkeervoorziening. Het accent ligt op het boodschappen doen en is voornamelijk gericht op de lokale bevolking. De meeste detailhandel / dienstverlening wordt hier geconcentreerd.

2) De huiskamer
De huiskamer heeft betrekking op het marktplein in Groenlo. Het accent ligt hier vanzelfsprekend op daghoreca en streekeigenheid. Het marktplein vormt het gezellige en bruisende hart van Groenlo met voldoende ruimte voor terrassen. Nieuwe horeca wordt geconcentreerd aan de Markt en/of de directe omgeving (eerste pandjes Beltrumsestraat – Kevelderstraat).

3) De bezoekkamer
De bezoekkamer heeft betrekking op het oostelijk deel van het centrum. Hier is momenteel veel leegstand, maar het gebied vormt ook belangrijke poort van en naar Marveld. Er ligt een goede basis voor cultuur. Dit komt door de aanwezigheid van de Oude Calixtus, het stadsmuseum, de realisatie van de kerkers (onder het stadshuis) en de verplaatsing van Cultureel Centrum “De Bron”. Deze laatste ontwikkeling zorgt voor een belangrijke publiekstrekker. In het gebied is ook nog ruimte voor een supermarkt, gelegen aan de looproute van toeristen.

Netwerk
Het huis van Groenlo met de verschillende kamers functioneert pas goed als ze onderdeel zijn van een groter geheel: een netwerk van routes en pleinen. Een kansrijke route is het Grols Achterommetje, een interessante steeg die dwars op de kamers ligt.

De tuin van Groenlo
In de tuin (grachtengordel met daarbuiten de routes naar Marveld Recreatie en Stadspark De Grolse Weiden) onderscheiden we nog twee gebieden die veel potentie hebben om het geheel te versterken.
- De omgeving van de Beltrummerpoort speelt met locatie “Welgelegen” in op het bourgondische karakter van Groenlo en de mogelijkheden van waterrecreatie.
- De omgeving van de poort bij de Eibergseweg/Maliebaan biedt de potentie voor een (vernieuwd) evenementenpark bij de Maliebaan en misschien wel de mogelijkheden voor een ambachtelijke brouwerij.

Ontwikkelingen
Om de centrumvisie te realiseren zijn de komende jaren een aantal (grotere) ontwikkelingen noodzakelijk. Op de onderstaande visiekaart zijn deze aangeduid met symbool met daarbij de beoogde ontwikkelingsrichting.