Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Vernieuwing grachtzone

De Grolse gracht is uniek voor vestingstad Groenlo. Het is tevens een rijksmonument. De gracht moet in de toekomst niet alleen verwijzen naar het vestingstadverleden, maar ook beleefbaar worden. Sinds 2013 is er vanuit Programma Stad Groenlo hard gewerkt aan de grachtverbreding. Samen met ontwerpteams en uitvoeringsteams vanuit de Grolse bevolking, zijn er inmiddels veel plannen gerealiseerd.

Bij de planvorming worden zowel in het ontwerp als bij de uitvoering verschillende gebruikers van de gracht van dichtbij betrokken. Zoals het waterschap, de hengelsportvereniging, de exploitant van de fluisterboot, de scouting en de Stichting Mooi Groenlo. Ook de grondeigenaren, bewoners en ondernemers langs de gracht zijn belangrijke gesprekspartners.

De uitgangspunten voor de groeninrichting langs de gracht zijn vastgelegd in een Groenvisie. Voor de stadszijde wordt er gewerkt aan een strakke inrichting zoals bij een vesting gebruikelijk is. De buitenzijde van de gracht krijgt een meer speelse en natuurlijke inrichting in de stijl van een Engels landschapspark. De groenvisie werd begeleid door Frans Beune en BügelHajema en is hier te downloaden.
De grachtverbreding wordt in verschillende fases uitgevoerd en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Gelderland. Een overzicht van de verschillende fases:


Fase 0 Boompjeswal (2014)
In de lente van 2014 is er gewerkt bij de Boompjeswal en De Dael.
De totaaltekening gemaakt door aannemer Rouwmaat kunt u hier terugvinden.


De Nieuwe Lievelderpoort werd geopend op 18 juli 2014.


Fase 1 Laantje van Lasonder (2014)
In het najaar van 2014 is er gewerkt langs het Laantje van Lasonder en een deel van de Maliebaan (fase 1).
De tekeningen gemaakt door aannemer Rouwmaat kunt u hier terugvinden.


Werkzaamheden bij het Laantje van Lasonder (november 2014).


Groeninrichting Fase 0 en Fase 1 (2015)
In het voorjaar van 2015 is er gewerkt aan de groeninrichting van fase 1 en fase 2.
De totaaltekening gemaakt door aannemers Koninklijke Ginkel Groep en Parklaan Architecten kunt u hier raadplegen.


Werkzaamheden bij de Lichtenvoordseweg in het kader van de grachtgroenvisie (maart 2015).


Villa Welgelegen (2015)
Bij Villa Welgelegen is in het voorjaar van 2015 de buitenzijde van de gracht opnieuw heringericht en komt er een Botenhuis. Dit is een particulier initiatief. Welgelegen Stadscafé en Boothuis is te volgen via Facebook.
Pluk de Stadstuin (2015)
In 2015 is aan de buitenzijde van de gracht het civiele werk verricht op de plek waar een 'Pluk de stadstuin' ingericht gaat worden. Dit is tussen de Lievelderstraat en Schralenstein. Het gaat om een initiatief van Pluk Stad Groenlo.


Gebruik van de gracht (2014/2015)
Voor het gebruik van de gracht zijn in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 regels opgesteld via de APV van de gemeente.
De notitie uit de APV is hier in te zien.


Toekomst grachtverbreding (2015-2027)
Toekomstige investeringen bestaan uit de fases bij de Muziekkoepel, de Kloostertuin en de overzijde bij Welgelegen; en de vervanging van de bruggen bij de invalswegen Ruurloseweg en Eibergseweg. Deze volgen in de komende jaren van Programma Stad Groenlo.