Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Verhuizing CC De Bron

Cultureel Centrum De Bron en de gemeente zetten zich samen in voor een nieuwe locatie van De Bron in het centrum van Groenlo. Het college van B&W wilt hiervoor geld ter beschikking stellen. De verhuizing sluit aan bij de plannen uit het Programma Stad Groenlo.

Wethouder René Hoijtink: "Er ligt een mooi plan. Een nieuw cultureel centrum op de plek van De Moriaan aan de Mattelierstraat is een versterking van het centrum. Daarnaast worden de historische villa en het voormalige Hamelandgebouw ingepast. Er is nog steeds ontwikkelruimte voor een supermarkt in combinatie met wonen."

De wensen van De Bron kunnen op de locatie goed gerealiseerd worden. Zo is er ruimte voor een grote (theater)zaal. René Hoijtink: "We investeren in een toekomstbestendig gebouw, dat ook nog eens een stuk duurzamer zal zijn. Ik ben heel blij dat het bestuur van De Bron deze kans heeft opgepakt en zo voortvarend met de uitwerking ervan aan de slag is gegaan."

 

Voorzitter Tonnie Zieverink van De Bron. "We beschikken straks over een prachtig multifunctioneel gebouw in het centrum van Groenlo. Er zal duidelijk sprake zijn van een betere situatie dan in de huidige de Bron ooit is te realiseren. De faciliteiten voor onze gebruikers worden optimaal. De huidige activiteiten kunnen daar gewoon doorgaan en we willen de activiteiten gaan uitbreiden met onder andere een theaterprogramma en filmhuis".