Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Stadspark De Grolse Weiden

Er zijn al langere tijd diverse ideeën om meer levendigheid te krijgen in Stadspark De Grolse Weiden. De Klankbordgroep Grolse Weiden heeft zich ingezet om het stadspark in te vullen op een manier die meer uitnodigt om er te verblijven. In januari 2015 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de visie voor het stadspark vastgesteld.

Inmiddels zijn de eerste plannen gerealiseerd in het stadspark. Er is namelijk een nieuw dierenverblijf gebouwd. Tevens is er subsidie (door de Provincie Gelderland) toegekend voor het realiseren van (struin)paden. Het hertenpark krijgt in de nieuwe visie een andere plek en komt meer achterin de Grolse Weiden te liggen. Nog enkele punten uit het ‘Beeldenboek Visie stadspark De Grolse Weiden 2014’ zijn:

- De oude brug, die ooit toegang verschafte tot het hertenpark, wordt verwijderd.
- Het ijzeren hekwerk, dat tussen dier en mens staat, zal worden vervangen door een meer natuurlijke afrastering van hout.
- De volkstuinen worden zoveel mogelijk gehandhaafd op de huidige plekken.
- Ruimte voor het schootsveld met daarin een bastion. Er wordt een glacis aangelegd. Dat is een wal waar vroeger de soldaten achter schuilden voor eventuele indringers.

Door de realisatie van onder andere deze plannen kan de Grolse Weiden nog meer worden beleefd. Er moet nog een uitvoerings- en kostenplaatje gemaakt worden.

Het vastgestelde Beeldenboek is hier te downloaden.
 

 

Rechts: Vrijwilligers van Stichting Dierenpark De Halve Maan aan het werk bij het nieuwe dierenverblijf (maart 2015).
Het dierenpark is te volgen via hun Facebook-pagina.