Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Programma Stad Groenlo

Het Programma Stad Groenlo versterkt de bedrijvigheid en levendigheid van Groenlo, zodat de stad ook in de toekomst een plek is waar het goed wonen, werken en leven is. Voor de toerist moet het een aantrekkelijke en levendige stad zijn, met voldoende activiteiten om te verblijven.

Binnen Stad Groenlo werkt de gemeente samen met andere partners. Soms zijn dit lokale ondernemers, soms beleggers/investeerders van elders. Maar het is vooral belangrijk dat de inwoners van Groenlo, zowel individueel als in verenigingsverband, de handen uit mouwen steken. Het programma is geen gedetailleerde blauwdruk voor de toekomstige inrichting. Het geeft voldoende ruimte voor initiatieven. De gemeente wil initiatieven ondersteunen, mensen op weg helpen. Maar ze zal ook zelf ideeën aandragen.

Het Programma Stad Groenlo telt 15 projecten die worden uitgevoerd in fases van 1, 5 en 10 jaar. Het horizonpunt ligt in 2027, als Groenlo 750 jaar bestaat en de Slag om Grolle 400 jaar geleden is.

Bij aanvang in 2012 is vanuit een succesvolle kaartenactie een top 10 samengesteld met de speerpunten voor het Programma. Deze top 10 is hier in te zien. Voor het eerste jaar is een aantal quickwins benoemd. Zaken die we binnen een jaar wilden regelen. Zoals de herinrichting van de Markt, het accentueren van de bruggen over de gracht of het verfraaien van het straatbeeld.

Er werd een Burgergroep samengesteld uit inwoners en ondernemers van Groenlo. Zij spreken zich uit over de uitvoering van de projecten, maar ook over nieuwe projecten en ideeën. Daarnaast is er een Expertgroep, samengesteld uit directeuren van grote ondernemingen en organisaties. Zij bewaken de hoofdlijnen van de uitvoering. Op deze manier blijft het Programma Stad Groenlo een programma van en door de inwoners van Groenlo.