Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Samenwerking

Voor de voortgang van Programma Stad Groenlo is het erg belangrijk dat er goed wordt samengewerkt. De afgelopen twee jaar heeft dit zijn vruchten al afgeworpen. Een aantal partijen die aan de basis staan van het succes van Stad Groenlo noemen we in het bijzonder.

Stadsmanagers
In het kader van Programma Stad Groenlo zijn twee stadsmanagers aangesteld. Het stadsmanagement heeft een tweeledig doel:
- aantrekkelijke winkelstraten met gevulde panden
- initiëren en verbinden van bestaande en nieuwe initiatieven voor een levendige (binnen)stad
Meer informatie over de stadsmanagers vindt u op www.stadsmanagergroenlo.nl.
De stadsmanagers zijn ook te volgen via hun Facebook-pagina.


Stad Groenlo Burgergroep
De Stad Groenlo Burgergroep bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners van Groenlo en heeft als doel nieuwe ideeën te initiëren en inventariseren vanuit inwoners betreffende het Programma Stad Groenlo. De Burgergroep helpt, waar nodig, met het maken van de juiste verbindingen om zo voortgang en uitvoering te bespoedigen. Daarnaast toetst de Burgergroep de voortgang en uitvoering van alle pijlers en brengt, gevraagd en ongevraagd, een zwaarwegend advies uit, namens de burgers van Groenlo, aan de projectleider, de participatieregisseur, de programmagroep en het college van B&W.
De Stad Groenlo Burgergroep is te volgen via hun Facebook-pagina.


BS22
BS22 aan de Beltrumsestraat 22 is een werkplaats en inspiratiebron voor het waarmaken van ideeën. BS22 is in 2013 als bewonersinitiatief ontstaan en wordt mede door Programma Stad Groenlo ondersteund (betalen van huur van het pand en een functie voor het aanjagen van initiatieven). Bij BS22 ga je samen met mensen die je kunnen helpen aan de slag met het uitwerken van een idee, wens, plan of droom. Bij BS22 komen ook de bewoners en ondernemers van Groenlo samen om te werken aan de toekomst van de stad. Mensen maken de stad!
Meer informatie over BS22 vindt u op www.bs22.nl.
BS22 is ook te volgen via hun Facebook-pagina.


Stichting Geniet Stad Groenlo
De Stichting Geniet Stad Groenlo is in 2014 opgericht met als doel de bekendheid en het imago van Groenlo te verbeteren en te vergroten. Een belangrijk project van de stichting is de website www.groenlo.nl.
De founders van de stichting zijn Rabobank Achterhoek-Oost, Marveld Recreatie, Groenlo’s Ondernemers Verbond, Horecavereniging Groenlo en de gemeente Gemeente Oost Gelre. Zij ondersteunen de stichting voor een periode van minstens drie jaar.
Meer informatie over Stichting Geniet Stad Groenlo vindt u op www.genietstadgroenlo.nl.
Stichting Geniet Stad Groenlo is ook te volgen via hun Facebook-pagina