Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Pluk Stad Groenlo

Bij BS22 is na de zomer een initiatiefgroep ontstaan die actief werk maakt van het groener maken van Groenlo. Speerpunten zijn het bevorderen van eetbare planten of fruitbomen in de stad, het aantrekkelijk maken van de stad voor bijen en vlinders en de koppelingen leggen met het onderwijs.

Concreet is Pluk Stad Groenlo op dit moment betrokken bij het mogelijk maken van drie nieuwe plekken:

- Ontwikkeling van de Pluk de Stadstuin aan de buitenzijde van de gracht tussen Schralenstein en de Lievelderstraat.
  Meer hierover leest u in dit krantenartikel;
- Aanplant van zes appelballerina's aan de Lievelderstraat (voor het Graafschap College);
- Herinrichting van twee plantsoenen tussen de Van Speijckstraat, Evertsenstraat, Emmasingel en Karel Doormanstraat.

Wie een bijdrage wilt leveren of meer informatie wil is van harte welkom om zich bij BS22 te melden meedoen@bs22.nl of binnenlopen!). Er kan ook contact worden gemaakt via de speciale Facebook-pagina.