Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Werken aan de toekomst van Groenlo!

Welkom op de website van Programma Stad Groenlo. Dit programma is vanaf de start in 2012 voortvarend opgepakt. Er is met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan het realiseren van de quick wins. Voor de komende jaren staan we open voor vernieuwing, mogelijkheden en initiatieven.

Werken aan de toekomst van Groenlo. Een vitale stad die duidelijk in het heden leeft, de contouren van de oude vesting zichtbaar en beleefbaar. Waar mensen met plezier wonen en werken en toeristen zich graag laten vermaken.