Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Herinrichting woonstraten centrum Groenlo

Een onderdeel van het Programma Stad Groenlo is de herinrichting van een aantal woonstraten in het centrum. Bewoners van de straten die in 2015 worden heringericht hebben het heft in handen genomen om een inrichtingsontwerp te maken. De ontwerpen zijn inmiddels gepresenteerd en vastgesteld door het college van B&W.

Vanuit Stad Groenlo wordt de herinrichting van de Rabeldersteeg, Lepelstraat, Goudsmitstraat,  Ganzenmarkt, Bleumingsteeg en Bastionstraat voortvarend opgepakt. Bewoners van bijna alle straten hebben naar voorbeeld van de Lievelderstraat zelf nagedacht over de groenvoorzieningen en de locatie van eventuele parkeerruimte. Met ondersteuning van de firma Anacon Infra, die in opdracht van de gemeente het proces begeleidt, hebben de bewoners hun ideeën vertaald in een ontwerp.

Op 24 februari 2015 en 19 augustus 2015 vonden er inloopavonden plaats bij BS22.
De definitieve ontwerpen van de verschillende straten zijn hieronder in te zien:

- Rabeldersteeg
- Lepelstraat
- Goudsmitstraat / Bleumingsteeg
- Ganzenmarkt
- Bastionstraat


Werkzaamheden in 2015

De uitvoering van de herinrichting gebeurt in de tweede helft van 2015, startend met de Rabeldersteeg op 18 augustus. De provincie Gelderland saneert in de Lepelstraat ook een bodemvervuiling. Naast het uitvoeren van de ontwerpen, vervangt de gemeente tegelijkertijd in een aantal straten het riool. Alle bewoners van de straten worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.
 


Ganzenmarkt richting Goudsmitstraat