Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Grolse Linie 1627

De Grolse Linie uit 1627 en het verhaal rondom het Belegh van Grol zijn samen een toeristisch-recreatieve attractie die van nationaal belang is. Niet voor niets heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deze circumvallatielinie medio 2016 aangewezen als archeologisch rijksmonument. De opgave die er ligt is om de linie beter beleefbaar te maken. In 2011 is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld om tot een eenduidige verbeelding te komen.

Prins Frederik Hendrik heeft tijdens het beleg van Grol in 1627 een circumvallatielinie op ongeveer 2,5 km van de stad Grol laten graven om Grol te ontzetten. De linie kwam onder de aandacht na de herontdekking van de Franse Schans in de droge zomer van 2003.

De Engelse Schans, onderdeel van De Grolse Linie 1627, is al sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw beschermd als Rijksmonument. De gemeente heeft de linie onder andere opgenomen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en in het bestemmingsplan.

De aanwijzing tot archeologisch rijksmonument is een unieke kans om met alle grondeigenaren in gesprek te gaan. Van hieruit wordt bekeken hoe er invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het beeldkwaliteitsplan.

Speerpunt uit het beeldkwaliteitsplan is onder andere het verder uitbouwen van een infocentrum op Erve Kots. Gekoppeld aan het museum Erve Kots en de horeca ligt het voor de hand het aangrenzende kampement van Frederik Hendrik beter zichtbaar te maken. Bovendien zijn de opwaardering van de N18 en de nieuwe noordelijke ontsluiting van Laarberg een goede aanleiding het Groot Hoornwerk en de aanwezig redoute aan de noordzijde te verbeelden.

Het beeldkwaliteitsplan is hier te downloaden.

Meer informatie kun je vinden op www.circumvallatielinie.nl.