Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Geschiedenis Groenlo

Groenlo kent een rijke geschiedenis. De eerste vermelding van Groenlo stamt uit 1188. In 1277 kreeg Groenlo stadsrechten en in de 14e eeuw werd de stad ommuurd. Aan de buitenzijde werd toen een diepe gracht aangelegd, gevoed door water uit de Slinge.

In de 17e eeuw stond Groenlo centraal in de strijd tussen de Spanjaarden en de Staatsen.  De gracht werd verbreed en de buitenwerken werden versterkt en uitgebreid. In 1627 werd op bevel van Prins Frederik Hendrik een insluitingslinie (nu Grolse Linie 1627 genoemd) rondom Groenlo aangelegd. Grol werd in 1627 definitief heroverd door Frederik Hendrik.

De drie entrees van de stad Groenlo zijn ongewijzigd gebleven sinds de middeleeuwen. Het stratenpatroon is nog goed herkenbaar. De poortgebouwen aan de randen van de vesting werden gesloopt in 1829. De markt vormt nog altijd onmiskenbaar het centrum van de stad. Belangrijke gebouwen en de winkelstraten zijn dicht in de buurt van de Markt. Groenlo is bekend vanwege de nijverheid (wanten, mutsen) en bier (Grolsch). Met de industrialisatie en de komst van openbaar vervoer eind 19e eeuw groeide Groenlo tot buiten de vesting. Vanuit het noordwesten heb je over de open gebleven ruimte (Stadspark De Grolse Weiden) nog altijd vrij zicht op de vestingstad.

       

Zoals de binnenstad van Groenlo vroeger omringd werd door de vestingwallen, zo wordt het hedendaagse Groenlo omringd door grote ruimtelijke structuren, zoals de Slinge, de N18 en de N319-wegen. Het merendeel van het Groenlose industriële erfgoed is verloren gegaan. Wel bleven de stoomhoutzagerij aan de Winterswijkseweg en de wasserij-blekerij aan de Woerdseweg behouden Op het terrein van de voormalige Grolschbrouwerij wordt momenteel woningbouw ontwikkeld.

Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw was Groenlo bekend om het uitgaansleven. Van ver kwamen bezoekers naar het “Las Vegas van de Achterhoek”. Met ook nadelige gevolgen, maar er gebeurde wel wat! Mede door de historie is het grondgebied van Groenlo nooit veel groter geworden dan de directe stedelijke bebouwing. Groenlo had en heeft een stedelijke functie met een beperkt verzorgingsgebied en daardoor ook een kwetsbaar economisch draagvlak.

Ontstaan van Programma Stad Groenlo

In 2012 werd het Programma Stad Groenlo gepresenteerd en door de gemeenteraad vastgesteld. Aanleiding voor het programma was de neerwaartse spiraal waar Groenlo mee te maken kreeg. Dit met name vanwege het vertrek van een aantal belangrijke productiebedrijven (zoals de Grolsch, Polarcup, Oldenhuis en werkvoorzieningsschap Hameland). Dit had gevolgen voor de (economische) vitaliteit van de stad. Met het wegvallen van bedrijvigheid, het afkalven van de stedelijke functie en het beperkte verzorgingsgebied ontstond een wat afwachtende houding.

Vanaf 2000 werd ingezet op cultuurhistorie als impuls voor nieuwe economische activiteit. Er werd in het eerste decennium van de nieuwe eeuw veel opgepakt. Zoals de restauratie van de Calixtus, het stadsmuseum, het vestingstadtreintje en het klank- en lichtspel. Dit leidde tot 2012 echter nog niet tot de gewenste ontwikkelingen voor Groenlo.

Sinds 2012 is de positieve spiraal wel ingezet. Het Programma Stad Groenlo strekt zich uit over de periode 2012-2027 en voorziet in een integrale (levendige) visie voor het centrum. De uitvoering van het programma is vanaf de start voortvarend opgepakt. In Groenlo werden er meerdere projecten in gang gezet. Zoals bijvoorbeeld de grachtverbreding, locatie Welgelegen, streekmarkt Hart van Grolle en de invulling van enkele winkelpanden in de Beltrumsestraat. We zien ook dat er tal van (burger)initiatieven worden opgepakt. In 2016 is het Programma geëvalueerd en is het uitvoeringsprogramma geactualiseerd.