Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Fiets- en wandelroutes

Binnen Stad Groenlo zetten we ons in voor betere fiets- en wandelroutes in- en rondom Groenlo. Zo wordt de vestingstad en het omliggende gebied beter bereikbaar voor de bewoner en de bezoeker.

Op dit moment zijn de volgende plannen actueel:

- Verbetering van de wandelroute tussen Marveld Recreatie en het centrum van Groenlo;
- Aanleggen van een fietspad langs de Slinge tussen de Borculoseweg en de 'kapotte brug';
- Verdere ontwikkeling en verbetering van de digitale wandelroute Bommen en Barakken door het centrum van Groenlo (Abel Life);
- Realiseren van nieuwe wandelpaden langs de gracht (grachtgroenplan) en daarmee verbetering van het al bestaande Rondje Gracht;
- Ontwikkeling van struin-, wandel- en fietspaden door de Grolse Weiden;
- Verplaatsing van fietsrouteknooppunt 39 naar de Markt in Groenlo.
 


Dit jaar verbeteren we de wandelroute langs de Heuzelsgoot