Menu


Groenlo.nl

Programma Stad Groenlo

De projecten vanuit Programma Stad Groenlo worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland en door de Europese Unie (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Centrum Vestingstad

Het centrum van Groenlo is voortdurend in beweging. De basis hiervoor ligt bij de bewoners, ondersteund door een goede visie op het centrum. De kracht van Groenlo is de Bourgondische Vestingstad. Een unieke combinatie waarbij het genieten van de stad centraal staat. Toeristen en bewoners kunnen de oude vesting beleven!

De (groei)potentie van recreatie en toerisme in de stad is groot, met name door deze beter op elkaar af te stemmen. In de oude vesting is het genieten; door een levendig centrum met het accent op bier, lokale wijn en streekproducten. Er zijn voldoende activiteiten om te verblijven, met de gracht als belangrijkste troef.

    
     De Stadspomp op de Grolse Markt

De belangrijkste kansen voor Groenlo zijn:
• Beleven en proeven van bier, wijn en andere lokale producten in het centrum voor toerist en inwoners
• Versterking recreatie/toerisme
• Versterken van de verbinding tussen Groenlo en Marveld Recreatie
• Het beleven en het recreëren op het grachtenstelsel
• Functiemenging van wonen, werken, horeca en detailhandel in het kernwinkelgebied
• Beleven van cultuur
• Functie van dagelijkse boodschappen doen voor de Grollenaar
• Versterken van de beleving van het thema “bier in de vesting” (o.a. realisatie ambachtelijke bierbrouwerij)